Všechny tréninky jsou otevřené jak pro rodiče, tak pro trenéry z jiných oddílů, kteří by měli zájem s námi konzultovat trenérské postupy a metody.

Máte-li zájem se přijít na náš trénink podívat, kontaktujte trenéra přislušné věkové kategorie o kterou máte zájem. 

Tréninky U10
PODZIM ZIMA
Úterý 17:00 - 19:00 Úterý - hala SKP 17:00 - 19:00 
Čtvrtek 17:00 - 19:00 Středa - ZŠ Nerudova   17:30 - 19:00
Pátek 16:00 - 18:00 Pátek  interaktivní trénink