SKP - Sportovní klub policie České Budějovice a jeho koncepce

našem klubu SKP CB budujeme u dětí a mládeže vztah k pohybu jako součást životního stylu a formujeme jejich mladou osobnost, vše v přátelské rodinné atmosféře a v příjemném prostředí. Děti jsou vedeny nejen k fotbalovým dovednostem, ale i k přátelskému chování, slušnosti a úctě. Máme dobré materiální zabezpečení, zajišťujeme kvalitní tréninkové prostory a vzdělané trenéry.

koncepce

Naším mottem je, že základním předpokladem úspěchu tréninku dětí a mládeže je, že dítě není dospělý v malém těle. Z toho vyplývá, že trénink dětí se musí řídit poněkud odlišnými pravidly, než je trénink dospělých. Respektujeme aktuální stupeň rozvoje mladého sportovce. Naším cílem je v prvé řadě děti a mládež naučit základní pohybové dovednosti, až po té přistupujeme k trénování základů kopací techniky, rovněž tak k učení se systematičnosti a základním návykům spojených s rozcvičením na straně jedné, a s ukončením tréninkového zatížení na straně druhé – vyklusání, uvolnění, strečink atd.

Máme za to, že formy a instrukce předávané mladým hráčům musí být většinou v té nejjednodušší formě tak, aby byly pro ně srozumitelné. U dětí a mládeže věnujeme zvýšenou pozornost technice provádění pohybu, hlavně pak v situacích pod zatížením. Klademe důraz na rychlost a přesnost provedení pohybových činností, jakož i na zásady pitného režimu a základních hygienických návykům.

Velmi pečlivě zvažujeme počet a frekvenci utkání, rovněž tak dobu trvání

utkání a rozměry hřiště. Víme, že není vhodné v dětském věku akcentovat převahu taktických pokynů, a že základní orientace tréninku dětí a mládeže má charakter kultivace základních pohybových dovedností a nezbytných technických základů. 

opraveno