Program příměstského tábora SKP

 

Po – 7:00 – 8:00 – příchod dětí

         8:00 – 9:30 – hry na seznámení (ice-breakové hry)

         9:30 – 10:00 – Svačina

         10:00 – 11:45 – Venkovní aktivity (sport /hry)

         12:00 – 13:00 – oběd

         13:00 – 14:00 – polední klid

         14:00 – 15:00 - Venkovní aktivity (sport /hry)

         15:00 – 15:30 – Svačina

         15:30 – 16:30 – hry /malování – odchod dětí 

Út – 7:00 – 8:00 – Příchod dětí

         8:00 – 8:30 – ranní rozcvička/hry – kreslení

         8:30 – 9:00 – svačina

         9:00 – 12:00 – exkurze/ výlet

         12:00 – 13:00 – oběd

         13:00 – 14:00 – polední klid

         14:00 – 15:30 - Venkovní aktivity (sport /hry)

         15:30 – 16:00 – Svačina

         16:00 – 16:30 – hry /malování – odchod dětí

 St -  7:00 – 8:00 – příchod dětí

         8:00 – 10:00 – Zahájení Olympijského dne

      Plnění disciplín (atletika, míčové hry)

         10:00 – 10:30 – Svačina

         10:30 – 12:00 – pokračování v Olympijském programu

          12:00 – 13:00 – Oběd

          13:00 – 14:00 – polední klid

          14: 00 – 15:30 – pokračování v Olympijském programu 

          15:30 – 16:00 - Svačina

          16:00 – 16:30 – hry /malování – odchod dětí

 

Čt - 7:00 – 8:00 – příchod dětí

        8:00 – 8:30 – ranní rozcvička/hry – výtvarné činnosti

        8:30 – 10:00 - Venkovní aktivity (sport /hry)

        10:00 – 10:30 – Svačina

        10:30 – 12:00 - Venkovní aktivity (sport /hry)

        12.00 – 12.30 - Oběd

        12: 30 – 13:00 - polední klid – přesun na plovárnu

        13:00 – 15:30 - Plovárna ČB

        15:30 – 16:00 – Svačina

        16:00 – 16:30 – hry /malování – odchod dětí

 

Pá - 7:00 – 8:00 – příchod dětí

        8:00 – 8:30 – ranní rozcvička/hry – výtvarné činnosti

        8:30 – 10:00 - Venkovní aktivity (sport /hry)

        10:00 – 10:30 – Svačina

        10:30 – 12:00 - Venkovní aktivity (sport /hry)

        12.00 – 12.30 - Oběd

        12: 30 – 13:30 - polední klid 

        13:30 – 15:00 – pohybové a koordinační hry

        15:00 – 15:30 – Svačina

        15:30 – 16:00 – hry /malování – odchod dětí

 

Vážení rodiče, berte prosím tento program jako náčrt našich aktivit, jelikož tým trenérů a instruktorů si vyhrazuje právo na změnu programu v závislosti na počasí, počtu a věku přihlášených dětí v družstvu. Náročnost program budeme samozřejmě přizpůsobovat dětem. Bližší informace ohledně programu Vám včas rádi předáme.