Registrace nového hráče – postup

Registraci provádí administrátor poté, co jsou mu předány následující, řádně vyplněné a podepsané (u hráče mladšího 15ti let zákonným zástupcem) dokumenty:

1) Žádost/Souhlas FAČR

2) Prohlášení hráče o zdravotní způsobilosti

3) Přihláška člena SKP

4) Souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR

 

Dále je v případě registrace nového hráče dodat foto (stačí vyfotit a poslat). 

 

Přestup hráče do SKP – postup

V případě přestupu je potřeba informovat vedení Oddílu kopané SKP, které se spojí s vedením mateřského klubu hráče a dojedná podmínky přestupu. 

Přestup zadává administrátor poté, co jsou mu předány výše uvedené dokumenty pro Registraci nového hráče + řádně vyplněný a podepsaný (opět v případě hráče mladšího 15ti let zákonným zástupcem) dokument:

 

5) Změna registrace fyzické osoby FAČR